Fokus Digital Services

Данъчен наръчник за счетоводителя:

Документиране и отчитане на данъците без проблеми и санкции


Едно е да декларирате и платите данъците, съвсем друго е да ги осчетоводите!

Какво означава това?

Че Вие като счетоводител нямате само проблемите по:
как да водите акуратно счетоводство
как правилно да деклариране на данъците,
ами имате още 1 сериозен проблем в тази сфера:
как да документирате и осчетоводите данъците така, че да не Ви очакват проблеми и санкции?

На този въпрос отговаря ръководството:
Данъчен наръчник за счетоводителя: Документиране и отчитане на данъците

Защо Ви е необходим?

Защото:

Не Ви дава тълкуване на данъците от гледна точка на данъчен експерт, който не познава счетоводството.

Не Ви дава съвети за осчетоводяване от гледна точка на счетоводител, който не познава подробно данъчното облагане.

А Ви дава експертни съвети за данъците от Вашата - счетоводната - гледна точка така, че да нямате затруднения с отчитането им.

Не пропускайте да си осигурите ръководството още сега!

Какво конкретно Ви носи книгата? Какво ще намерите в съдържанието ѝ?

Експертни анализи и съвети по темите:

Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания, където са включени анализи по:
Данъчно задължени лица и данъчна регистрация
Данъчни декларации
Съставяне, обжалване и отчитане на ревизионни актове
Административнонаказателни разпоредби

Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО, където са включени анализи по:
Отчитане при сделки между свързани лица и при отклонение от данъчното облагане
Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на данъка по годишната данъчна декларация
Отчитане на данъчни регулации, свързани с данъчни амортизируеми активи
Отчитане на корекции на счетоводни грешки и промени на счетоводната политика
Определяне на годишния финансов резултат и данъка. Счетоводно отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви
Отчитане на авансовите вноски
Отчитане на преобразуването на търговски дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма
Отчитане на данъка, удържан при източника
Отчитане на данъците върху разходите
Отчитане на алтернативните данъци
Административнонаказателни разпоредби

Отчитане на данъците върху доходите на физически лица, където за разгледани:
Документиране и отчитане на данъци и осигуровки от доходи на лица, работещи по трудови, извънтрудови правоотношения, като ЕТ и лица с друга стопанска дейност.
Окончателни доходи на местни и чуждестранни лица от дивиденти и ликвидационни дялове, други доходи.

Отчитане на местните данъци и такси, където са разгледани:
Отчитане на местните данъци
Отчитане на местните такси
Патентен данък
Туристически данък
Административнонаказателни разпоредби

ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО, където са разгледани:
Обекти на облагане и данъчно задължени лица при ДДС
Документиране и отчитане на ДДС при освободени доставки, ВОД и ВОП, внос на стоки, нулева ставка на ДДС
Отчитане на ДДС при първоначална регистрация и дерегистрация
Отчитане на ДДС при други случаи
Годишни и еднократни корекции на ползван данъчен кредит
Изисквания към съдържанието и отчитането на данъчните документи
Отчитане на ДДС по начет с ревизионен акт
Административнонаказателни разпоредби

Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове, където са разгледани:
Определяне, начисляване и отчитане на акциз
Документиране и отчитане на режима "отложено плащане на акциз"
Отчитане на акциза в данъчните складове и при движение на акцизни стоки
Бандероли
Обезпечения

Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица

Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи
Експертът, който стои зад Данъчен наръчник за счетоводителя: Документиране и отчитане на данъците...

Евгени Рангелов

Роден в гр. София.

Завършва Стопанска Академия в гр. Свищов, с магистърска степен "Финанси и кредит".

Сътрудничи на специализираните периодични издания по въпросите на счетоводството, данъците, отчитането на сделките с недвижими имоти, финансите и икономиката на строителството. Има голям брой печатни издания, в сътрудничество с редица специализирани издателства в тази област. Под неговото авторство е издаден Наръчник за счетоводителите от строителните фирми.

Лектор е в курсове и семинари за квалификация на счетоводители и специалисти от строителството по счетоводната отчетност, данъчното облагане, отчитането на търговски договори и пр. Лицензиран експерт в областта на приватизацията.

Лицензиран експерт в областта на приватизацията.
Не пропускайте да имате на своя страна ръководството, коетоВи показва на практика как да документирате и осчетоводите данъците акуратно, за да си спестите грешки и глоби!

Какво още Ви препоръчваме:

Още 50 нюанса счетоводство

Сборник Закони за труда 2018: КТ, ЗБУТ, ЗИТ, наредби

Книга за счетоводителя - зелена светлина на правилното процедиране


Настолен Данъчно-осигурителен наръчник 2018


А за да получавате обобщения на най-важните за практиката Ви новини, най-необходимите решения на казуси, актуалното законодателство и последните обнародвания в ДВ - заявете още сега абонамент към
"10 с ДДС" - печатно списание.


Доставката е по куриерите на Спиди. Ако поръчката Ви е на стойност > 50 лв. с ДДС доставката е безплатна!
При заявки < 50 лв. с ДДС цената за доставка е 6 лв. с ДДС


Ако желаете да получите фактура, въведете данните за нея на следващата стъпка от поръчката!


РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 6 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Василена Христова, Аспасия Петкова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ